Mezunum2020
Anasayfa
Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Web sayfasına hoş geldiniz...

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, kamu ve özel her tür ve kademedeki eğitim-öğretim kurumunu yönetip geliştirebilecek, kurumsal ve bireysel düzeyde  liderlik bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, bilimsel ve mesleki etik değerleri özümsemiş, vizyoner ve girişimci bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Anabilim dalı mezunlarımız, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim politikaları, eğitim yönetimi ve denetimi ile eğitim alanındaki çağdaş gelişmeleri izleyecek ve yorumlayacak aynı zamanda çağdaş gelişmelere öncülük edecek yüksek niteliktedir. Anabilim dalının bu özelliğinin geliştirilerek sürdürülmesi amacıyla esin kaynağı olacak ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar ve yayınlar üretilmektedir. Bu bağlamda, sürekli güncellenen zengin ders içeriklerine sahip tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ve doktora programında öğretim elemanları, öğrencileri ile birlikte ulusal ve uluslararası bilimsel projeler üretmekte ve mevcut projelerini sürdürmektedir.

Duyurular